Proč spolu neumí komunikovat?

Proč spolu neumí komunikovat?

Mužům a ženám to spolu funguje v mnoha sférách, ale jakmile dojde na vzájemnou komunikaci, dochází k problému. Stačí jedna nevhodná věta či jen špatně zvolený výraz obličeje a vzájemná debata končí zuřivým třísknutím dveřmi a nechápavým pohledem!

Základem je komunikace!

Říká se, že základem každého vztahu by měla být vzájemná komunikace. Ženy ve snaze vyřešit nedorozumění utíkají vždy ke společné diskusi s nadějí, že vysvětlením vlastních pocitů dojde k vyřešení celé situace. Muži, ať je jejich snaha jakákoliv velká, nicméně po prvních pěti minutách přestávají vnímat a neúmyslně mění téma s domněním, že ta předchozí se již uzavřela. Dokud se žena rozčiluje nad mužovou necitlivostí, ten jen nechápavě hledí a uvažuje, kde udělal chybu. Je vám tato situace povědomá? Nedivte se! Rozdíly v komunikaci se kdysi považovaly za výsledky rozdílné výchovy, sociální interakce či dokonce společnosti, avšak současné výzkumy potvrzují, že tyto rozdíly mají i své biologické příčiny.

Levá versus pravá

Jak je již všeobecně známo, muži obvykle používají levou mozkovou hemisféru, která je zodpovědná za logiku a racionální myšlení. Tato část mozku je analytičtější a spíše si všímá drobné části věci jako celku. Ženy naopak používají pravou hemisféru mozku – srozumitelnou, kreativní, intuitivní a subjektivní stranu, která vidí věci v jejich celistvosti. Určitou výhodou (nebo nevýhodou?) žen je to, že dokáží lépe než muži, využívat a propojovat obě hemisféry mozku. I proto dokážou ženy pochopit určité věci mnohem rychleji než muži.

zrzka

Diskuse vs. akce

Jelikož mužům déle trvá, dokud zapojí svou pravou hemisféru, obvykle se chopí věci, aniž se o ní před tím alespoň trochu zamyslely. Pro muže je proto mnohem „typičtější“ akce, než snaha o dosažení nějakého řešení. Ženy, na druhé straně, vidí nejdříve velký problém, který sledují a analyzují ze všech možných stran a úhlů před tím, než cokoliv podniknou. Zatímco ženy mohou být z mužské nedočkavosti a unáhlených činů frustrované, muži zase s ženami mohou přijít o všechnu svou trpělivost.

Jednoduchý vs. komplexní

Muži jsou, co se jejich slov a činů týká, doslovní, ale ženy vždy situaci komplikují. Muži nazývají věci pravými jmény, tak jak je vidí a jak jsou, zatímco ženy čtou mezi řádky a očekávají, že muži budou dělat totéž. Tento komplikovaný ženský rys není jejich vědomým rozhodnutím ani snahou o zmatení mužů, ale opět výsledkem fungování pravé mozkové hemisféry. Ta dokáže rozeznat mezi bolestí žaludku a úzkostí, pokud si levá hemisféra povšimne jen malého nepohodlí.

Jak spolu efektivně komunikovat?

Pokud se budete snažit pochopit, jak váš partner myslí a dovolíte, aby tyto rozdílnosti spíše doplňovaly než komplikovaly váš vztah, docílíte tím srozumitelnější a efektivnější komunikaci mezi vámi. Pánové, vy byste se měli soustředit na upřímné naslouchání a nezůstat jen při pasivním sledování hýbajících se partnerčiných úst. Dámy, vy byste se zase měli snažit říct pointu a dostat se vždy rovnou k věci. Malé detaily muže nezajímají a jen je jimi zbytečně nudíte a vyčerpáváte.

Ohodnotit